DAHA AZ ÖDE
ÇEVRE DOSTU EVLER
DAHA AZ ENERJİ KESİNTİSİ
DAHA ÇOK YEŞİL ENERJİ

GReSBAS - Bina Otomasyon Sistemleri ve Şebeke Etkileşimli Toplum GReSBAS Çalıştay'ı GReSBAS - Oyunlaştırılmış Akıllı Ev Yönetim Sistemi GReSBAS - Oyunlaştırılmış Akıllı Ev Yönetim Sistemi GReSBAS - Yol Haritası GReSBAS - İstanbul Saha Uygulaması - Yönetilebilir Cihazların Enerji Tüketim Oranları GReSBAS - Geleceğin Teknolojileri Bugün Türkiye'de - Sade ve Anlaşılır Tüketm Bilgileri - Konfor ve Bilgiler Güvende GReSBAS - Ufak Dokunuşlarla Büyük Tasarruflar - Kontrol Her Zaman Sizde

İTÜ’den ERA-Net Smart Grids Plus Desteği Kazanan İlk Proje


GReSBAS projesinin temel amacı, binalarda Talep Yönetimi uygulamalarını teşvik eden yenilikçi bir oyunlaştırma sisteminin kurulması ve etkinliğinin gözlemlenmesidir. Bu sistem, bina otomasyon-akıllı sayaç teknolojileri ve ileri oyunlaştırma tekniklerinden faydalanarak kullanıcıları Talep Yönetimi uygulamalarına aktif olarak katılmaya teşvik edecektir. Özellikle, puant talebi azaltarak ve sistemdeki aşırı yüklenmeleri gidererek dağıtım şebekelerine fayda sağlayabilecek Talep Yönetimi programları incelenecektir. Tüketicileri, elektrik faturalarında tasarruflar sağlamaya ve enerjiyi daha verimli bir şekilde kullanmaya teşvik edilerek, enerji tüketiminin ülke genelindeki üretimle uyumlu ve dengeli olması ve bu sayede dağıtım şirketlerinin de tüketicilere sunabileceği ekonomik faydalar elde etmeleri hedeflenmektedir.

Bu amaca yönelik olarak, GReSBAS projesi aşağıdaki hedefleri belirlemiştir:

  • Biri Portekiz’de, dördü Türkiye’de olmak üzere beş farklı yerde bina otomasyon sistemleri kurularak tüketimlerin incelenmesi ve Talep Yönetimi yapılması,
  • Son kullanıcıları Talep Yönetimi uygulamalarına aktif katılım için bilgilendirecek ve teşvik edecek oyunlaştırma tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
  • Bina sakinlerinin Talep Yönetimi uygulamalarına katılabilecekleri, enerji yönetim performanslarını ve başarı sıralamalarını görüntüleyebilecekleri oyun mekanikleri ve görsel arayüzlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
  • Binalarda enerji tüketimini azaltabilecek, ekonomik faydalar sağlayabilecek ve dağıtım şebekelerinin işletmesine olumlu etki edebilecek Talep Yönetimi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve uygulanması,
  • Tüketicilerin Talep Yönetimi programlarına katılımına olanak sağlayacak/destekleyecek bina otomasyon donanım ve yazılımlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması.

İTÜ yürütücülüğündeki projede, Türkiye’den endüstriyel proje ortağı MAKEL Şirketler Grubu ve Portekiz’den bilimsel araştırma kurumu INESC TEC tecrübeleri ve alanında uzman ekipleriyle yer alıyorlar ve katkı sağlıyorlar. 1 Nisan 2016’da başlanan proje 3 yıl sürecek ve İstanbul ile Porto’da gerçek binalarda uygulamalar yapılacak. Projenin toplam bütçesi 839.000 € olup AB Ufuk 2020 çerçevesinde Türkiye tarafında TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır.